Корни и корневища

Цена
В наличии
52 сом
+
В наличии
95 сом
+
Фармакологиялык таасири : седативдик таасирге ээ болгон, тынчтандыруучу каражат, ж?р?к жактагы ооруну четтетет, кан айлануунун бузулуусун четтетет. Колдонууга карата к?рс?тм?л?р: Мышык тамырларын борбордук нерв системасынын функциялык бузулууларында, тынчтандыруучу к?н?кч? катары...