Зверобой

Цена
В наличии
62 сом
+
Фармакологиялык таасири : куудуратуучу, антисептикалык жана сезген??г? каршы таасирге ээ. Борбордук нерв системасынын функционалдык абалын жакшыртат. Колдонууга карата к?рс?тм?л?р: сайгылашууну, ич ?тк?кт? дарылоо ?ч?н куудуратуучу каражат катары ичилет. Маанай ч?кк?нд?, алсыздыкта,...
В наличии
45 сом
+
Фармакологиялык таасири : куудуратуучу, антисептикалык жана сезген??г? каршы таасирге ээ. Борбордук нерв системасынын функционалдык абалын жакшыртат. Колдонууга карата к?рс?тм?л?р: сайгылашууну, ич ?тк?кт? дарылоо ?ч?н куудуратуучу каражат катары ичилет. Маанай ч?кк?нд?, алсыздыкта,...